Remissvar: 18 nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Till Läkemedelsverket 2020-01-30

Läs hela remissvaret här