Remissvar: PM om tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och PM om tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Till Socialdepartementet 2020-06-17

Läs hela remissvaret här