Remissvar Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89 (S2019/00100/FS)

Till Socialdepartementet 2019-05-20

Läs hela remissvaret här