Remissvar Tio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Till Läkemedelsverket 2019-06-05

Läs hela remissvaret här