Remissvar Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:43) ombehörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Till Socialstyrelsen 2019-10-02

Läs hela remissvaret här