Remissvar: Promemorian Särskilt förordnande för läkare

Till Socialdepartementet 2019-09-02

Läs hela remissvaret här