Remissvar: Nio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning för ett ämne som redan listas i förteckningen

Till Läkemedelsverket 2019-10-24

Läs hela remissvaret här