Remissvar Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Till Socialstyrelsen 2019-09-26

Läs hela remissvaret här