Remissvar Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter(LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

Till Läkemedelsverket 2019-03-08

Läs hela remissvaret här