Remissvar: Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15) samt Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

Till Socialdepartementet 2019-10-31

Läs hela remissvaret här