Remissvar Fyra nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning för fyra ämnen som redan listas i förteckningen

Till Läkemedelsverket 2019-06-27

Läs hela remissvaret här