Remissvar förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:XX) om villkor för avgiftsfri screening

Till Socialstyrelsen 2019-04-23

Läs hela remissvaret här