Remissvar förslag till nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (dnr 3.1.1-2019-040498)

Till Läkemedelsverket 2019-10-10

Läs hela remissvaret här