Remissvar Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Till Utbildningsdepartementet 2019-05-06

Läs hela remissvaret här