Remissvar: Åtta nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Till Läkemedelsverket 2019-03-12

Läs hela remissvaret här