Remiss Hemställan från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Till Socialdepartementet 2019-11-05

Läs hela remissvaret här