Remissvar Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar, Ds 2019:20

Till Socialdepartementet 2019-12-30

Läs hela remissvaret här

Bilaga: Remissvar ifrån SSDV