Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 2017:92

Till Kulturdepartementet 2018-03-21