Remissvar Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel mm SOU 2018:53 (Dnr S2018/03762/FS)

Till Socialdepartementet 2018-11-27

Läs hela remissvaret här