Remissvar fyra nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (Dnr 3.1-2018-014655)

Till Läkemedelsverket 2018-03-16