Remissvar förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården Dnr 4.1.1-15242/2018

Till Socialstyrelsen 2018-09-07

Läs hela remissvaret här