Remissvar förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel

Till Socialstyrelsen 2018-09-03

Läs hela remissvaret här