Remissvar EU-kommissionens förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination Dnr S2018/03530/FS

Till Socialdepartementet 2018-09-10

Läs hela remissvaret här