Remissvar Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården, Ds 2018:21 (S2018/03579/FS)

Till Socialdepartementet 2018-10-03

Läs hela remissvaret här