Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Till Socialstyrelsen 2018-05-25

Läs hela remissvaret här