Framtidens biobanker (SOU 2018:4) Dnr S2018/00641/FS

Till Socialdepartementet 2018-07-03

Läs hela remissvaret här