Fem nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningaröver narkotika och internationell förteckning för sex ämnen som redan listas i förteckningen (Dnr 3.1-2018-037808)

Till Läkemedelsverket 2018-05-29