Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Till Utbildningsdepartementet 2018-04-27