Sex nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2017-12-22 till Läkemedelsverket