Förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvårdenvid utbildning från tredjeland (Dnr 26869/2016)

Stockholm 2017-03-24 / Till: Socialstyrelsen / Remiss: förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvårdenvid utbildning från tredjeland (Dnr 26869/2016)

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. Svenska Läkaresällskapet tackar för möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss. Vi har tagit del av förslaget till föreskrift och har inte några synpunkter. Vi välkomnar att en föreskrift arbetats fram.