Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)

Stockholm 2017-01-24 / Till: Socialdepartementet / Remiss: Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarnas oberoende vetenskapliga och professionella organisation, politiskt och fackligt obunden, som arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, för patientens bästa.
 
Läkaresällskapet tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss och har inhämtat synpunkter från våra vetenskapliga sektioner. Vi hänvisar till det remissvar som inkommit från Sektionen för dermatologi och venereologi.


Fullständigt remissvar
Ds 2016:41 Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, Dnr S2016/07117/SF