Remissvar 2014

Mer information: anna.borgstrom@sls.se

Apoteksombud - rapport från Läkemedelsverket, dnr S2014/3787/FS
2014-12-22 till Socialdepartementet

Remiss - upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård
och
Remiss – upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1997:8) Verksamhetschef

2014-12-02 till Socialstyrelsen

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykatrisk tvångsvård
2014-12-01 till Socialdepartementet

Rätt information på rätt plats och i rätt tid SOU 2014:23
2014-11-06 till Socialdepartementet

Läkemedel för särskilda behov SOU 2014:20
2014-11-03 till Socialdepartementet

Förslag till ändring i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) S2014/7186/FS
2014-10-29 till Socialdepartementet

Betänkadet Assisterad befruktning för ensamståedne kvinnor (SOU 2014:29)
2014-10-06 till Justitiedepartementet

Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
2014-09-29 till Socialstyrelsen

Kampsportlagen från 2006 till idag och förslag till ändringar i kampsportregleringen
2014-09-15 till Kulturdepartementet

Yrkeskvalifikationsdirektivet - samlat genomförande (SOU 2014:19)
2014-08-28 till Utbildningsdepartementet

Ds 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst
2014-06-19 till Socialdepartementet

Vaccination mot hepatit B
2014-06-11 till Socialdepartementet

Föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m
2014-05-16 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Betänkandet "Starka tillsammans" (SOU 2013:87)
2014-04-22 till Utbildningsdepartementet

Ändring i läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika, dnr 3.1-2014-015492
2014-03-13 till Läkemedelsverket

Förslag om föreskrifter om partihandel med läkemedel
2014-02-07 till Läkemedelsverket