Remissvar 2013

Mer information:
anna.borgstrom
(at)sls.se

 

Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m, SOU 2013:50
2013-11-26 till Socialdepartementet

Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa läkemedel, dnr 3.1-2013-095598
2013-11-18 till Läkemedelsverket

Ansvarsfull hälso- och sjukvård, SOU 2013:44
2013-11-15 till Socialdepartementet

Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpningen av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem, LVFS 2014:xx
2013-11-11 till Läkemedelsverket

Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
2013-11-04 till Socialdepartementet

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
2013-10-23 till Läkemedelsverket

Rätt information - kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutförmåga (SOU 2013:45)
2013-09-27 till Socialdepartementet

Vägledning för elevhälsan
2013-09-18 till Socialstyrelsen

Vägledning för barnhälsovården
2013-09-18 till Socialstyrelsen

Begreppen vårdprocess och hälsoärende
2013-08-21 till Socialstyrelsen

Förslag till ändring i TLVs föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra vanor som ingår i läkemedelsförmånerna
2013-06-12 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter

Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m
2013-06-12 till socialdepartementet

Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl
2013-06-12 till Socialstyrelsen

Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)
2013-06-03 till Socialdepartementet

SIS-10713 Ambulanssjukvård - Krav på medicintekniska produkter i luftambulanser
2013-05-14 till Swedish Standards Institute

Ett mer samlat patientsäkerhetsarbete (S2011/5702/FS)
2013-05-13 till Socialstyrelsen

SIS-10537 Hälso- och sjukvårdsinformatik
2013-04-15 till Swedish Standards Institute  

Nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring, Dnr 63643/2012
2013-04-04 till Socialstyrelsen

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19)
2013-03-22 till Socialstyrelsen

Delbetänkande SOU 2012-75 - Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden
2013-02-27 till Socialdepartementet

Lagändringar till följd av ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser för läkares vidareutbildning
2013-02-11 till Socialdepartementet

Utvärdering av dostjänsten
2013-01-24 till Läkemedelsverket

En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
2013-01-23 till Socialdepartementet

Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel
2013-01-17 till Läkemedelsverket

Ändring i Läkemedelsverketes föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika
2013-01-15 till Läkemedelsverket

Förslag till föreskrifter (2013:XX) om verksamhet med aktiva substanser för humanläkemedel samt till ändring i LVFS 2004:6 och LVFS 2006:11
2013-01-10 till Läkemedelsverket