Remissvar 2010

Mer information:
anna.borgstrom
(at)sls.se

Översyn av regelverket för sprutor och kanyler
2010-12-21 Socialdepartementet, DS 2010:36 

Omprövningar av läkemedelssubventioner
2010-12-13 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Dnr 3545/2010

Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet
2010-11-22 till Socialstyrelsen, Dnr 5.3-27847/2010

Förskrivning av vissa livsmedel
2010-11-08 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/520262

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
2010-11-01 till Socialdepartementet, Dnr S2010/4398/FH

Gränslandet mellan sjukdom och arbete
2010-10-25 till Socialdepartementet, Dnr S2009/8444/SF

Farliga ämnen i tatueringsfärger
2010-10-25 till Miljödepartementet, Dnr M2010/3020/Kk

Miljöbalken - Kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter
2010-10-13 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/520351

Sjuksköterskors specialistutbildning
2010-09-29 till Utbildningsdepartementet

Ledningssystem för kvalitet
2010-09-22 till Socialstyrelsen

Begrepp inom läkemedelsområdet
2010-09-16 till Socialstyrelsen, Dnr 26528/2010

In vitro diagnostic medical devices
2010-09-13 till European Commission Health and Consumers Directorate-General

Ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika
2010-09-13 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/518590

Övergångsbestämmelser för vissa läkemedel
2010-08-18 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/515092

Förteckningar över narkotika 
2010-08-16 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/515255

Anpassningar av tobaksbeskattningen
2010-08-05 till Finansdepartementet, Dnr Fi2010/3275

Förslag till rapport "Hur Learning Management System (LMS) kan användas för kunskapsspridning och fortbildning kring läkemedelsförskrivning för AT-läkare"
2010-08-04 till Socialstyrelsen, Dnr 4188/2010

Medicinska krav för innehav av körkort
2010-06-16 till Transportstyrelsen, Dnr TSV 2009-15071

Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag
2010-06-14 till Socialdepartementet, Dnr S2010/3397/HS

Handel med vissa receptfria läkemedel
2010-06-02 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/511706

Tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor
2010-06-01 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/509827

Utlämnande av läkemedel och teknisk sprit
2010-05-20 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/510190

Handbok om Informationsskyldighet och patientinflytande
2010-05-18 till Socialstyrelsen, Dnr 5.1-16621/2010

Tillstånd för tillverkning på extemporeapotek
2010-05-17 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/509521

Miljöbalken - Kosmetikaföreskrift
2010-05-10 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/509039

Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang
2010-04-27 till Justitiedepartementet, Dnr Ju2005/4619/L2

Begreppet vårdrelaterad infektion
2010-04-22 till Socialstyrelsen, Dnr 6.8-11745/2010

Begrepp och termer för socialtjänsstatistik
2010-04-22 till Socialstyrelsen, Dnr 6.8-11744/2010

Begrepp och termer inom vård och omsorg
2010-04-19 till Socialstyrelsen, Dnr 5.1-10723/2010

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel
2010-04-19 till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Dnr 3027/2009

Miljöbalken
2010-04-12 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/506788

Bättre vård och stöd till individen
2010-03-17 till Missbruksutredningen

Dokumentationskrav
2010-03-09 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2010/503999

Katastrofmedicinsk beredskap;+ Bilaga
2010-03-08 till Socialstyrelsen, Dnr 2164/2010

Oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården
2010-02-25 till Socialdepartementet, Dnr S2009/9762/HS

Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning
2010-02-23 till Utbildningsdepartementet, Dnr U2009/4342/UH

Prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m m
2010-02-12 till TLV, Dnr 3027/2009

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
2010-01-11 till Finansdepartementet, Dnr Fi2009/6838

Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknad
2010-01-28 till Socialdepartementet, Dnr S2009/10294/HS

Miljöbalken - Kosmetikaföreskrift
2010-01-22 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2009/523355

Maskinell dosverksamhet
2010-01-11 till Läkemedelsverket, Dnr 581:2009/521696