Remisser – ett effektivt sätt att påverka och utveckla hälso- och sjukvården

Svenska Läkaresällskapet är en remissinstans och ger läkarkåren en möjlighet att lyfta in professionsperspektivet och påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.

Att svara på remisser kan många gånger upplevas tungt och tidskrävande. Men det är viktigt att föra fram professionsperspektivet i lagstiftningsarbetet och till departement och myndigheter. Genom att besvara remisser kan vi bedriva påverkansarbete och bidra till högre kvalitet i beslut som regeringen och myndigheter fattar.

Statsrådsberedningen ger ut en promemoria för att underlätta remissarbetet både utanför och inom Regeringskansliet. Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet.


Läs & ladda ned:  Svara på remiss – hur och varför (Pm 2003:02)

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.