Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga medlemsföreningarna och sektionerna. Berörda föreningar och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

SOU 2023:59 Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation och SOU 2023:19 Statlig forskningsfinansiering

Synpunkter skickas till tina.henriksson@sls.se senast den 10 januari 2024


Förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Synpunkter skickas till susann.asplund@sls.se senast den 14 december 2023


Remiss Ds 2023:27 Effektiv och behovsbaserad digital vård

Synpunkter skickas till malin.henriksson@sls.se senast den 21 november 2023


Remiss Ds 2023:26 Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Synpunkter skickas till susann.asplund@sls.se senast den 17 november 2023


Vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Min vårdplan cancer på remiss

Synpunkter skickas direkt till RCC enligt instruktion på hemsidan senast den 14 november 2023


SIS-remiss 25002 - Operationstextilier

Kommentarer, Svarsblankett, prEN 13795-2

Synpunkter skickas direkt till ulrika.gunillasson@sis.se senast den 14 november 2023


SIS-remiss 25001 - Operationstextilier

Kommentarer, Svarsblankett, prEN 13795-1

Synpunkter skickas direkt till ulrika.gunillasson@sis.se senast den 14 november 2023


SIS remiss SISTK333-00001

Kommentar, Standardförslag prEN 14683

Synpunkter skickas direkt till sistk-333@sis.se senast den 10 november 2023


SIS-Remiss 24874 Rengöring, desinfektion, och sterilisering

Kommentarer, Svarsblankett, ISO 17664-2

Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 3 november 2023


Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92