Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga medlemsföreningarna och sektionerna. Berörda föreningar och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92 

______________________________________________________________

 
SIS-Remiss 22831 Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter
Svarsblankett, Kommentarer, ISO/DIS 7439
Synpunkter skickas direkt till mattis.rundgren@sis.se senast den 28 juni 2022
 
SIS-Remiss 23020 Rengöring, desinfikation och sterilisering
Svarsblankett, Kommentarer, prEN 17846
Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 25 juli 2022
 
SIS-Remiss 23092 Genomik och precisionsmedicin
Svarsblankett, ISO 23033
Synpunkter skickas direkt till mattis.rundgren@sis.se senast den 10 augusti 2022
 
SIS-remiss 23006 Vägledning till SS-EN 13795 (alla delar) gällande operationsrock, draperingsmeterial och specialarbetsdräkt i flergångsutförande
Svarsblankett, Kommentarsmall, ftSIS-TS 137 Remissutgåva
Synpunkter skickas direkt till jenny.vesterberg@sis.se  senast den 30 augusti 2022
 
Remiss av betänkandet (SOU 2022:22) Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram
Synpunkter skickas till susanne.asplund@sls.se senast den 13 september 2022
 
Remiss av Vård och behandling av provocerad vulvodyni – Nationella rekommendationer och till beslutsfattare och stöd till vårdpersonal, samt Indikatorer för vård vid provocerad vulvodyni
Synpunkter skickas direkt till kunskapsstöd-vulvodyni@socialstyrelsen.se och socialstyrelsen@socialstyrelsen.se senast den 16 september 2022
 
SIS-remiss 23148 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10415, Produkttyp - Personvåg
Svarsblankett, Kommentarsmall, prEN ISO_IEEEE 11073-10415
Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 17 oktober 2022
 
SIS-remiss 23150 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10407, Produkttyp - Blodtrycksmätare
Svarsblankett, Kommentarsmall, prEN ISO_IEEE 11073-10407
Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 17 oktober 2022

 

SIS-remiss 23151 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Produkttyp - Termometer
Svarsblankett, Kommentarsmall, prEN ISO_IEEE 11073-10408
Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 17 oktober 2022
 
SIS-remiss 23152 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10420, Produkttyp - Kroppssammansättningsmätare
Svarsblankett, Kommentarsmall, prEN ISO_IEEE 11073-10420
Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 17 oktober 2022

 

SIS-remiss 23153 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 10404, Produkttyp - Pulsoximeter
Svarsblankett, Kommentarsmall, prEN ISO_IEEE 11073-10404
Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 17 oktober 2022
 
SIS-remiss 23154 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med personlig utrustning för hälsovården - Del 20601, Applikationstyp - Optimerat protokoll för datautbyte
Svarsblankett, Kommentarsmall, prEN ISO_IEEE 11073-20601
Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 17 oktober 2022