Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga medlemsföreningarna och sektionerna. Berörda föreningar och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Remiss av betänkande Speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård (SOU 2023:71)

Synpunkter skickas till susann.asplund@sls.se senast den 6 juni 2024

Hållbar och högkvalitativ läkarutbildning och klinisk forskning – förslag till ett reviderat ALF-avtal

Synpunkter skickas till susann.asplund@sls.se senast den 12 juni 2024

Karenstak och högriskskydd- en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33)

Synpunkter skickas direkt till s.remissvar@regeringskansliet.se senast den 3 maj 2024

Remiss av SOU 2023:97 Ut ur utsatthet och SOU 2023:98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras

Synpunkter skickas direkt till a.remissvar@regeringskansliet.se senast den 24 maj 2024

En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 (SOU 2024:26)

Synpunkter skickas direkt till s.remissvar@regeringskansliet.se senast den 1 juni 2024

Vägledning för sekundära transporter av svårt sjuk patient

Synpunkter skickas direkt till Nationellt System för kunskapsstyrning enligt instruktion i länken ovan senast den 14 juni 2024

Nationella vårdprogram, min vårdplan och stöddokument på remiss

Synpunkter skickas direkt till respektive remissavsändare enligt instruktion i länken ovan senast den 14 juni 2024

SIS remiss SIS/TK 340/AG 02-00001

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardforslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-340ag-02@sis.se  senast den 7 maj 2024

SISTK 334 och prEN ISO 11073-10206

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardforslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-334@sis.se senast den 7 juni 2024

SISTK 334 och prEN ISO 11073-10421

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardforslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-334@sis.se senast den 12 juni 2024

SISTK349-00003

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-349@sis.se senast den 25 juni 2024

SISTK349-00004

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-349@sis.se senast den 25 juni 2024

SISTK349-00005

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-349@sis.se senast den 25 juni 2024

SISTK349-00006

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-349@sis.se senast den 25 juni 2024

SISTK349-00007

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-349@sis.se senast den 25 juni 2024

SISTK334-00006

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-334@sis.se senast den 9 augusti 2024

SISTK334-00007

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-334@sis.se senast den 9 augusti 2024

SISTK334-00008

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-334@sis.se senast den 9 augusti 2024

SISTK334-00009

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-334@sis.se senast den 9 augusti 2024

SISTK334-00010

Svarsblankett, Kommentarsmall, Standardförslag

Synpunkter skickas direkt till sistk-334@sis.se senast den 9 augusti 2024

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92