Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga medlemsföreningarna och sektionerna. Berörda föreningar och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92 

______________________________________________________________

SIS-Remiss 23525 Hälso- och sjukvårdsinformatik
Synpunkter skickas direkt till senast den 16 december 2022

  

SIS-Remiss 23487 Rengöring, desinfektion och sterilisering
Synpunkter skickas direkt till senast den 15 november 2022

 

 

 

SIS-Remiss 23485 Rengöring, desinfektion och sterilisering

Svarsblankett, Kommentarer, prEN 13697

Synpunkter skickas direkt till ulla.hihldor@sis.se senast den 15 november 2022

 

 
SIS-Remiss 23465 Biologisk säkerhet för medicintekniska produkter

Svarsblankett, Kommentarer, ISO/DIS 14630

Synpunkter skickas direkt till mattias.rundgren@sis.se senast den 30 november 2022
 

 

Nationell Min vårdplan cancer
Synpunkter skickas direkt till respektive mottagare på hemsidan senast den 14 november 2022
 
SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
Synpunkter skickas till susanne.asplund@sls.se senast den 1 november 2022
 
Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)
Synpunkter skickas till lilian.lindberg@sls.se senast den 1 november 2022