Remisser

Här hittar du aktuella remisser. Svenska Läkaresällskapet (SLS) remitterar frågorna vidare till de vetenskapliga medlemsföreningarna och sektionerna. Berörda föreningar och experter inom området eller delar av området lämnar synpunkter som sammanvägs i det slutgiltiga svaret som lämnas från Svenska Läkaresällskapets nämnd.

Mer information: Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92 

______________________________________________________________

 
SOU 2023:5 Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja
Synpunkter skickas till lilian.lindberg@sls.se senast den 5 maj 2023
 
Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården
Synpunkter skickas direkt till forsakringsmedicinskt-kunskapsstod-remiss@socialstyrelsen.se senast den 24 april 2023

 

 
Patientinformation Min vårdplan prostatacancer
Synpunkter lämnas in via enkäten på hemsidan senast den 14 april 2023
 
Patientinformation Min vårdplan peniscancer
Synpunkter lämnas in via enkäten på hemsidan senast den 14 april 2023

 

Temaspaning om medicintekniska produkter vid benign prostatahyperplasi
Produktformulär BPH
Synpunkter skickas direkt till TLV genom att fylla i produktformuläret ovan senast den 31 mars 2023

 

SIS-remiss 23901 Ambulanssjukvård
Svarsblankettet, Kommentarer, prEN 1789:2020
Synpunkter skickas direkt till mattis.rundgren@sis.se senast den 28 mars 2023

 

Uppdaterad version av Socialstyrelsens rekommendation om screening för bröstcancer
Synpunkter skickas till susann.asplund@sls.se senast den 27 mars 2023

 

Rekommendation om screening för SME
Synpunkter skickas till lilian.lindberg@sls.se senast den 20 mars 2023
 
Remiss av promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
Remissmissiv 
Synpunkter skickas till susann.asplund@sls.se senast den 10 mars 2023