SLS ordföranderåd februari 2023

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap, associerade föreningar och kandidat- och underläkarföreningen. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Nästa ordföranderåd är den 9 februari 2023.

Temat är aktuella sjukvårdspolitiska frågor och mötet kommer gästas av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Mer information, program och anmälningslänk hittar du här.