SLS Fullmäktige 2022

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

2022-års fullmäktigemöte ägde rum den 17 maj kl 13:00-17:00.
Här kan du läsa en rapport från mötet.

Kallelse och handlingar
Den 12 april skickades kallelse, föredragningslista och vissa handlingar ut och den 2 maj skickades samtliga handlingar ut.

Protokoll SLS Fullmäktige 2022

Fullmäktigehandlingar 2022
Verksamhetshetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2021-2022, revideringar 2022

Om ni har frågor om fullmäktigemötet går det bra att vända er till Malin Henriksson, organisationssekreterare, malin.henriksson@sls.se, tel. 076-105 27 87.

Varmt tack för att ni deltog i 2022-års fullmäktigemöte!