Fullmäktige 2019

2019-års fullmäktigemöte ägde rum den 14 maj kl 10-16 på SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

Protokoll från SLS Fullmäktigemöte

Program:
09.00-10.00                 Registrering och frukost

10.00-12.00                 Mötesförhandlingar, se preliminär föredragningslista

12.00-13.00                 LUNCH

13.00-16.00                 Fortsatta mötesförhandlingar

Eftermiddagstema:  SLS programverksamhet

Efterföljande mingel med enklare förtäring. 

Fullmäktigeledamot som blir förhindrad att delta bör lämna fullmakt till någon annan i samma sektion/lokalt läkaresällskap (tillika medlem i SLS). Detta är viktigt för att mötet ska kunna vara beslutsmässigt. 

Kallelse med preliminär föredragningslista skickades ut den 11 april.

Prel. föredragningslista

Fullmakt

Antal mandat per sektion är baserat på det antal sektionsmedlemmar som också är medlemmar i SLS. Sektion får utse en ledamot för varje påbörjat 250-tal medlemmar i SLS.

Lokala läkaresällskap får utse en ledamot för varje påbörjat 500-tal medlemmar i SLS som också är medlemmar i det lokala läkaresällskapet.

Associerade föreningar få utse en representant som får delta i överläggningarna men inte i beslut.

Ledamot, suppleant och representant ska vara medlem eller associerad medlem i SLS (§ 8 SLS stadgar). 

Valberedning

Mer information om valberedningen