Fullmäktige 2018

2018-års fullmäktigemöte ägde rum den 15 maj kl. 10-16 på SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Livliga diskussioner präglade Läkaresällskapets fullmäktigemöte som hölls den 15 maj. Britt Skogseid och Tobias Alfvén valdes till ny ordförande respektive vice ordförande.  Läs mer

Protokoll