SLS Fullmäktige 2023

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ. Fullmäktige fastställer bland annat riktlinjer för SLS verksamhet och genomför val.

2023-års fullmäktigemöte ägde rum den 23 maj kl 13:00 - 17:00.

Här kan du läsa en rapport från mötet.

Kallelse och handlingar
Den 20 april skickades kallelse, föredragningslista och vissa handlingar ut och den 5 maj skickades samtliga handlingar ut.

Protokoll SLS fullmäktige 2023

Om ni har frågor om fullmäktigemötet går det bra att vända er till Malin Henriksson, organisationssekreterare, malin.henriksson@sls.se, tel. 076-105 27 87.

Varmt tack för att ni deltog på 2023-års fullmäktigemöte!