SLS anpassar till GDPR

 

Bästa medlem,

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och gäller som lag i alla EU-länder. Det innebär att säkerheten kring hur vi hanterar och lagrar personuppgifter höjs. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för oss som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

SLS kansli har inlett arbetet med att inventera och dokumentera vilka personuppgifter vi hanterar, hur de samlas in och sparas. Vi är redan mycket restriktiva med att lämna ut uppgifter ur medlemsregistret och den rutinen behåller vi.

Vi kommer att se över våra rutiner för att säkerställa att vi uppfyller alla rättigheter man som medlem i en ideell förening har enligt dataskyddsförordningen, till exempel hur vi raderar personuppgifter och hur vi lämnar ut uppgifter elektroniskt.

De viktigaste rättigheterna är att:

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet) 

 

Vi kommer liksom tidigare att sprida information om våra aktiviteter via elektroniska nyhetsbrev och i medlemstidningen. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick eller ändra dina uppgifter via www.sls.se/medlem.

Texten på denna sida kommer att byggas ut successivt.

SLS integritetspolicy (20180523).pdf

Med ditt medlemskap bidrar du till SLS verksamhet för en förbättrad hälso- och sjukvård. 
Tack för ditt stöd!

Vänliga hälsningar
Per Johansson, kanslichef
Svenska Läkaresällskapet

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.