Örebro Läkaresällskap

Örebro läkaresällskap grundades år 1904. Sällskapet syftar till att främja vetenskap, utbildning och kollegiala aktiviteter.

Till ny styrelse valdes den 14 februari 2023:

Jonas F. Ludvigsson, barnkliniken, Örebro (Ordf):
Henrik Graner, kvinnokliniken, Örebro (Kassör)
Lovisa Röjler, barnkliniken, Örebro
Rebecca Ruborg, barnkliniken, Örebro
Åsa Athlin, OP VC, Örebro
John Ivarsson, Kirurgiska kliniken, Örebro
Erik Nilsson, Yrkes- miljömedicin, Örebro
Martin Widlund, Infektionskliniken, Örebro

Under flera år arrangerade Örebro läkaresällskap de så kallade Läkardagarna.