Örebro Läkaresällskap

Örebro läkaresällskap grundades år 1904. Sällskapet syftar till att främja vetenskap, utbildning och kollegiala aktiviteter.

Till ny styrelse valdes den 31 augusti 2017:
Jonas Ludvigsson, barnkliniken, Örebro (Ordf):
Lovisa Paulsson, barnkliniken, Örebro (Kassör):
Åsa Athlin, OP VC, Örebro
Mattias Egberth, Kirurgkliniken, Lindesberg
Erik Nilsson, Yrkes- miljömedicin, Örebro
 
Under flera år arrangerade Örebro läkaresällskap de så kallade Läkardagarna.