Jönköpings Läkaresällskap

Jönköpings Läkaresällskap, stiftat år 1992, är ett vetenskapligt samfund med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Jönköpings län.

Läkaresällskapet bjuder in till vetenskapliga möten 2 gånger per termin, och en gemensam pubkväll en gång per termin. Mötena inleds med att de deltagarna bjuds på en lättare måltid och trivsamt mingel. 

Styrelse

Årsmötet 2023 hölls 1 januari

Niklas Zar (ordförande), överläkare kirurgkliniken
Jan Thollander (vice ordförande) överläkare medicinkliniken
Lina Hellman (sekreterare), överläkare kirurgkliniken
Jan-Erik Karlsson (kassör), överläkare medicinkliniken
Sigrid Palenius (media ansvarig) AT-läkare
Margareta Hultgren (adjungerad JÄL)

Kontakt: Läkaresällskapets kansli
lakaresallskapet@rjl.se 

Bli medlem

Medlemskap i Jönköpings Läkaresällskap kostar 100 kr/år. Swisha medlemsavgiften till 123 471 3129. Ange din mailadress i meddelanden.  

Det går också bra att betala in summan till plusgiro 25 69 40-8. Ange ditt namn samt mailadress på inbetalningen.

Program 2023


Tisdagen den 28 mars


Sara Åhman Axelsson, överläkare psykiatri
ADHD-medicinering; en lavin av komplexitet?
I Sverige ses en ökande förskrivning av ADHD medicin.  Sällskapets medlemmar ges en presentation om detta fenomens bakgrund och konsekvenser sett ur ett multidisciplinärt perspektiv.

Läkarprogrammets lokal Vättern,
Länssjukhuset Ryhov, hus D2, hiss K, plan 6
En enklare måltid serveras kl. 17.00–18.00

Tisdag den 25 april

Pubkväll med musikquiz
Idlewild, Tändsticksområdet
Drop in från kl. 18.00
Hamburgertallrik serveras till medlemmar 

Kommande möten

19 september - Pubkväll med quiz på Idlewild i tändsticksområdet.

3 oktober - AI och sjukvården i RJL med sjukhusdirektören.

21 november - Tumörtrolleri eller helt enkelt immunterapi med onkolog Christopher Edekling.