Ditt medlemskap

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens vetenskapliga, oberoende professionsorganisation, som medlem stödjer och bidrar Du till SLS verksamhet för förbättrad hälsa- och sjukvård. Tillsammans stärker vi professionens röst i samhället.

Tack vare våra medlemmar är vi en betydelsefull opartisk remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och sjukvårdspolitiska frågor. Det är också tack vare medlemmarnas specialistkunskaper vi får förtroendet att utföra expertuppdrag och att utse experter till statliga utredningar, myndigheter och andra organisationer.

Som medlem får du bland annat:

  • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris

  • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas reglementen)

  • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris

  • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris

  • Information via nyhetsbrev.