SLS medverkan i Almedalen

Svenska Läkaresällskapet är på plats i Almedalen med egna program och som medverkande i andra organisationers program.

Måndag 4 juli 2022, kl. 09:00 -10:15
Alternativa fakta - ett hot mot folkhälsan?
Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, Smer
Plats: Wallers plats 3, Creperie & Logi, Strykjärnshuset

Beskrivning av samhällsfrågan: Falska påståenden och konspirationsteorier har florerat under covid-19 pandemin. Vilket ansvar och vilka möjligheter har sjukvården, forskare och myndigheter att bemöta alternativa fakta? Hur bör vi kommunicera när desinformation sprids?

Medverkande: Sven-Eric Söder, Ordförande, Smer, Mikael Sandlund, Sakkunnig, Professor i Psykiatri, Smer, Annika Rabo, Professor i Socialantroplogi, Stockholms universitet, Göran Collste, Professor em i Tillämpad etik, Smer/Linköpings universitet, Fatuma Mohamed, Projektledare, Häsloinformatör, Region Stockholm


SLS program i Almedalen


Måndag 4 juli 2022, kl 13:30 - 14:15
Vård efter behov – är privata sjukvårdsförsäkringar symtom eller sjukdom? Och ska man bry sig?
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken)

Beskrivning av samhällsfrågan: Vård efter behov är en princip som också kan beskrivas som sjukast först och som de flesta ställer sig bakom. I praktiken är det en princip som i dag får konkurrens av andra mål som valfrihet, tillgänglighet och ökad marknadsanpassning.

Medverkande: Tobias Alfvén, Ordförande och moderator, Svenska Läkaresällskapet, Mikael Sandlund, Ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Ingrid Schmidt, Utredare, Socialstyrelsen,
Inger Ros, Ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Oili Dahl, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Ulrika Lorentzi, Utredare, LO

Måndag 4 juli 2022, kl 14:30 - 15:15
Vi vet vad som krävs för en bättre folkhälsa – ändå ökar hälsogapet
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken)

Beskrivning av samhällsfrågan: En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika grupper i samhället. Det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik är att hälsoklyftan ska vara borta inom en generation men idag ökar klyftan. Vad krävs för att minska den?

Medverkande: Tobias Alfvén, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet,
Anna Kiessling, Ordförande, Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa, Joanna Stjernschantz Forsberg, Enhetschef, Region Stockholm, Iréne Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd, Socialstyrelsen,
Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Mia Frisk, Regionstyrelsens ordförande, Jönköping, Kristdemokraterna.

Måndag 4 juli 2022, kl. 16:00 - 17:00
Krävs det reglering för att vårdpersonalen ska få fortbildning?
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Lokal: B22 i hus B (Maltfabriken)

Beskrivning av samhällsfrågan: Att läkare och hälso- och sjukvårdspersonal får möjligheter till fortbildning är en av förutsättningarna för en god och säker vård i framkant. Undersökningar visar dock att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning. Behövs tydligare reglering som stöd för personalens fortbildning?

Medverkande: Tobias Alfvén, Ordförande och moderator, Svenska Läkaresällskapet, Anders W Jonsson, (C) Riksdagsledamot, Sveriges Riksdag,
Hans Hjelmqvist, Ordförande, Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning, Sofia Rydgren Stale, Ordförande, Sveriges läkarförbund, Oili Dahl, Ordförande, Svensk Sjuksköterskeförening, Emma Spak, Sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner, Anders Söderholm, Ledamot, Nationella Vårdkompetensrådet.

Tisdag 5 juli 2022 kl. 09:00 - 10:55
Vad innebär tidigt i framtidens hälso- och sjukvård?
Arrangör: Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech
Plats: Strandgatan 20, "Volare (vinbar)"

Beskrivning av samhällsfrågan: Medicinska framsteg möjliggör att sätta in insatser allt tidigare för upptäckt och behandling av sjukdomar. Men vad innebär tidig tillgång inom exempelvis precisionsmedicin, screening och kliniska prövningar

Medverkande: Anna Martling, dekan, professor & överläkare, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige, Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care, Maaike Janssen, engagement manager, Iqvia, Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer, Maria Fagerqvist, sakkunnig, Lif, Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech, Tobias Alfven, barnläkare, ordförande, Södersjukhuset, Svenska Läkarsällskapet.Tisdag 5 juli 2022, kl. 15:00 - 15:45
Avancerad specialistsjuksköterska- en vinst för patienten och vården
Arrangör: Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening
Plats: Strandgatan 19, "TCO landet"

Beskrivning av samhällsfrågan: Svensk sjukvård tampas med många utmaningar tex. krav på hög tillgänglighet och kontinuitet. En väg till lösning för att minska vårdtider och reducera vårdens kostnader är att introducera ett nytt yrke, den avancerade specialistsjuksköterskan, med en fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicin.

Medverkande: Acko Ankarberg Johansson, Ordförande, Socialutskottet (KD), Kerstin Tham, Ledamot, Nationella vårdkompetensrådet, Marie Morell, Ordförande, SKR sjukvårdsdelegation (M), Karolina Härle, Avancerad specialistsjuksköterska, Linköpings universitetssjukhus, Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet, Oili Dahl, Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening, Tobias Alfvén, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Hanne Kjöller (Moderator).Onsdag 6 juli 2022, kl. 09:00 - 10:00
Agera för bättre klimat och hälsa - teamets betydelse
Arrangör: Svensk sjuksköterskeförening
Plats: Ryska gränd 18, Grafikgruppen, "Samlingssal"

Beskrivning av samhällsfrågan: En av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården är de allvarliga förändringarna i klimatet. Ökade temperaturer, luftföroreningar, färskvattenanvändning, migration mm innebär stora risker för befolkningens hälsa. Hur ser hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar ut?

Medverkande: Anna Anåker, Lektor och forskare, Dalarnas högskola,
Åsa Engström, Vice ordf., professor, Svensk sjuksköterskeförening,
Tobias Alfvén, Ordförande, lektor, Svenska LäkarsällskapetOnsdag 6 juli, kl. 10.00-10.45
Folkhälsodalen i Almedalen
Plats: Lokal Tanken, trädgården i S:t Hans Café vid S:t Hansplan
Arrangör: Systembolaget

Varför vet så få att alkohol orsakar cancer?

Beskrivning av samhällsfrågan: I regeringens förnyade ANDTS-strategi för 2021–2025 är en av utgångspunkterna att Sverige ska bli bättre på att förbygga ohälsa orsakad av alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Den samlade forskningen visar en tydlig koppling mellan alkohol och olika cancerformer. Det finns inte någon säker riskkonsumtionsnivå utan även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt. I Sverige handlar det om runt 1300 cancerfall om året relaterade till alkoholkonsumtion. Trots det är det få svenskar som känner till sambandet. Sverige är det land i EU där medborgarna har lägst kunskaper om denna koppling. Inte ens bland vårdpersonal är detta sambant särskilt känt. Vilka åtgärder krävs för att kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer ska öka och vems ansvar är det? Hur kan vi skapa en liknande koppling mellan alkohol och cancerrisk som det finns med tobaksrökning?

Medverkande: Ann Carlsson Meyer, vd på Systembolaget, Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet, Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Nollvision cancer, Karin Rågsjö (V) socialpolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet, Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society


Onsdag 6 juli kl. 10:00 - 10:45
Efter pandemin – hur är vården bättre rustad för nästa kris?
Arrangör: Dagens Samhälle, Pfizer
Plats: Strandvägen 4.1, "Dagens Samhälle Arena"

Beskrivning av samhällsfrågan:  Hälso- och sjukvården har gjort många lärdomar efter pandemin. Hur använder vi dem för att hantera kommande pandemier och kriser? Har vi nu vad som krävs när det gäller strukturer, personal och tillgång till läkemedel?

Medverkande: Emma Spak, sektionschef avdelningen för vård och omsorg, SKR, Acko Ankarberg Johansson, ordförande, (KD) Socialutskottet
Sofia Amloh, ledamot, (S) Socialutskottet, Hans Hjelmqvist, professor i anestesi- och intensivvård, Örebro universitet, styrelseledamot Svenska Läkaresällskapet, Malin Parkler, vd, Pfizer, Nina Hedlund, moderator, Bonnier News


Onsdag 6 juli, kl. 13:00 - 13:45
Kan innovativ välfärdsteknik inom hemsjukvåden bidra till att lösa komplexa välfärdsutmaningar?
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Evondos
Plats: Strandvägen, H520, "Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan"

Beskrivning av samhällsfrågan: Lösningar inom välfärdsteknik, som kan frigöra personalresurser och ge vårdtagaren större självständighet, blir alltmer aktuellt. Är kommuner och regioner redo att använda robotar för att lösa sådana komplexa utmaningar?

Medverkande: Clarence Jacobson, VD, Evondos, Désirée Pethrus, (KD) Vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm, Lars Rådén, 1:e vice ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm, Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna, Eva Sahlén, Samordnare kompetenscenter välfärdsteknik, SKR, Ella Bohlin, Moderator, Rud Pedersen
Marina Tuutma, Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen, Tobias Alfvén, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/64794


Onsdag 6 juli, kl. 14:00 - 14:30
Ett friskt samhälle på en välmående planet
Arrangör: Gröna studenter
Plats: Specksrum 4, "Ingång från Mellangatan 60, Gotlands kulturrum"

Beskrivning av samhällsfrågan: Hur ser den gröna samhällsomställningen ut vad gäller vår hälsa? Hur kan vi arbeta mer förebyggande vad gäller frisk luft, fysisk aktivitet, hälsosamma måltider och social samvaro? Vad inom en god och jämlik hälsa engagerar studenter – hur kan vi få fler att vilja arbeta inom sjukvården?

Medverkande: Sofia Rydgren Stale, Ordförande, Läkarförbundet,
Margareta Fransson, Talesperson hälsa och sjukvård, Miljöpartiet,
Tobias Alfvén, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet.