Kampen för att bota fler läkemedelsresistenta leukemipatienter belönas!

Nikolas Herold, post-doc vid Karolinska Institutet samt verksam som ST-läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus får Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris för ansökan: ”Identifiera, karakterisera och upphäva läkemedelsresistens vid akut myeloisk leukemi och andra maligna sjukdomar”.

Nikolas Herold och hans forskargupp studerar läkemedelsresistens vid vissa typer av blodcancer i hopp om att förbättra framtidens leukemibehandlingar för fler överlevande.

Årligen drabbas runt 300 000 människor av akut myeloisk leukemi (AML). Endast ett fåtal av dessa kan botas. Det beror oftast på att cancercellerna hos vissa av de drabbade är resistenta mot AML-läkemedel. Läkemedelsresistens kan också förklara varför färre än 2 av 10 patienter med återfall av T-lymfoblastisk leukemi (T-ALL) eller lymfom (T-LBL) överlever.

– Genom vår forskning söker vi svaret på frågan om vad som skiljer botbara från icke-botbara blodcancrar som behandlas av samma läkemedel. Vi studerar läkemedelsresistens för att sedan upphäva den med nya behandlingsstrategier som vi utvecklar parallellt, säger årets Translationella pristagare, Nikolas Herold.

Forskargruppen har för AML hittat ett protein (SAMHD1) som gör dess viktigaste läkemedel, cytarabin, verkningslöst i både cell- och djurförsök. Studierna visar också att patienter vars AML-celler har mycket SAMHD1, löper en mycket högre risk att dö trots behandling.

– Genom att testa 33 000 molekyler har vi hittat substanser som hämmar SAMHD1 fullständigt och därmed upphäver resistensen i både cell- och djurförsök. Eftersom dessa substanser redan är godkända läkemedel, vill vi nu testa dem i kliniska studier och hoppas att kunna bota fler patienter med akut myeloisk leukemi, säger Nikolas Herold.

Eftersom SAMHD1 även begränsar effekten av behandlingar mot andra typer av blodcancersjukdomar som T-ALL och LBL hoppas forskargruppen att fynden även ska gynna denna diagnosgrupp.

– Vår förhoppning är att vi i framtiden redan vid diagnos, med hjälp av ett test för resistens, kan förbättra framtidens leukemibehandlingar genom tillägg av en hämmare riktad mot resistensproteinet som en del av behandlingen, avslutar Nikolas Herold.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.

Foto: Carin Tellstrom, Karolinska Universitetssjukhuset

För mer information kontakta
Nikolas Herold
Division för Pediatrisk Onkologi
Karolinska Institutet
Tel: +46 73-5956576
E-mail: Nikolas.Herold@ki.se