Mod och civilkurage belönas med: ”Debattpriset Röst” och ”Etikpriset Columna”

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening (KUF) har under 2019 instiftat två nya priser för att belöna läkarstudenter eller läkare innan legitimation som uppvisat särskilt engagemang för en bättre hälso- och sjukvård: ”Debattpriset Röst” och ”Etikpriset Columna”.

Årets pristagare har valts ut efter en nomineringsprocess och det är med stor glädje som årets pristagare kan presenteras.

Debattpriset Röst 2019 tilldelas Fanny Nilsson, AT-läkare på Södersjukhuset. Priset belönar läkarstudent eller läkare innan legitimation som på något sätt gjort sin röst hörd genom ett yngre läkarperspektiv för att förbättra hälso- och sjukvården. Det kräver särskilt mod med tanke på den beroendeställning som yngre läkare har i förhållande till mer seniora kollegor samt behovet av handledning genom karriären.

Fanny Nilsson har med stort engagemang och mod varit aktiv i debatten och författat flera välformulerade debattinlägg om situationen i vården, med fokus på underläkarens roll. Hennes insatser har uppskattats på bred front och gett upphov till en viktig diskussion kring hälso- och sjukvårdens framtid. I sin tidigare roll som underläkare i väntan på en AT-tjänst har Fanny befunnit sig i en särskilt utsatt situation, men trots detta vågat stå upp för sina kollegor.

Etikpriset Columna 2019 tilldelas Eva Skärby, läkarstudent vid Karolinska Institutet. Priset belönar läkarstudent eller läkare innan legitimation för uppvisande av god moralisk resning hos läkarstudent eller underläkare.

Eva Skärby har på ett föredömligt sätt fört diskussion gällande det ansvar som en läkartitel innebär genom att ta ställning för läkaretiken i den offentliga debatten gentemot en senior kollega. Eva har visat på mod och ett klokt sinne och förståelse för läkarrollens ansvar i sina genomtänkta argument.

Pristagarna belönas med 4 000 kronor var och prisutdelningen äger rum under KUFs Vintergala & medlemsdag den 14 december i Svenska Läkaresällskapets hus.

Läs mer och anmäl dig till dagen här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.