Svenska Läkaresällskapets asylprojekt får fortsatt stöd från Länsstyrelsen

Nya projektmedel till asylprojektet, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Södertörns högskola och Svenska Läkaresällskapet, möjliggör fortsatt planering för nytt utbildningsprogram under 2019.

Länsstyrelsen i Stockholm har beviljat Svenska Läkaresällskapet närmare 250 000 kronor i projektmedel för fortsatt arbete i asylprojektet. Projektet som har pågått sedan september 2017 består av intensivundervisning i svenska och översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.  Undervisningen har omfattat 19 personer och bedrivits vid Södertörns högskola och vid Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Åtta av kursdeltagarna har nu i september skrivit Socialstyrelsens teoretiska kunskapsprov. Tre är godkända och går vidare till det praktiska provet i november.

Fortsatt stöd innebär att projektet under hösten 2018 kommer att fortsätta planeringen för ett nytt utbildningsprogram under 2019. Svenska Läkaresällskapet kommer även tillsammans med andra intressenter medverka i en konferens s om vägen till arbete och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal utbildad utanför EU/EES. Konferensen äger rum den 6 november 2018 på Svenska Läkaresällskapet och vänder sig i första hand till politiker och sakkunniga. Syftet med konferensen är att verka för en förbättrad struktur för att korta ledtider till arbete för asylsökande och nyanlända, och därmed påskynda en arbetsmarknadsetablering inom yrken där det i dagsläget råder brist på utbildad arbetskraft.

 Läs mer om konferensen här 

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.