SLS Preventionsdag 2024

SLS hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
SLS

Har vi tid och råd med prevention? Har vi råd att låta bli? Vem ska göra det?

Det finns idag mycket kunskap om betydelsen av prevention för bättre hälsa, om framgångsrika metoder för förändring och även nationella rekommendationer. Men - Finns tid och pengar för detta arbete? Kan det bli dyrare att inte agera?

Under 2024 års Preventionsdag kommer du att få höra mer om detta dilemma från olika perspektiv. Bland annat kommer några av landets ledande hälsoekonomer beskriva aktuell kunskap i ämnet.

Vi kommer även att diskutera etiken i preventionen. Vem ska göra jobbet och hur kan vi kan bredda laget för att skapa bättre möjligheter att hinna med att arbeta mer evidensbaserat i praktiken?

Missa inte denna högaktuella dag – säkra din plats!

TID: Den 7 februari 2024, kl. 10-15, Kaffe och smörgås från 9:30.
PLATS: Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
KONTAKT: SLS programansvarig ellinor.schmidt@sls.se
ARRANGÖRER: Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention och folkhälsa.

Från och med den 18/1 släpper SLS ett antal biljetter till ett specialpris: 700 kronor (gäller SLS medlem och icke medlem). Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår i priset. Först till kvarn gäller! Detta med anledning av att flera regioner inför restriktioner kring fortbildning. Läs mer här

Anmälan


Program

Moderatorer: Anna Kiessling, ordförande kommittén för prevention och folkhälsa, Åsa Thurfjell, ledamot kommittén för prevention och folkhälsa

10.00-10.10 Introduktion
Anna Kiessling, ordförande SLS kommitté för prevention och folkhälsa, professor, överläkare, Karolinska Institutet

10.10-10.30 Socialstyrelsens tankar och förväntningar på hälso- och sjukvårdens preventionsarbeteIréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen 

10.30-10.50 Kunskapsstyrningens roll i att leda och stödja preventionsarbetet
Anders Gottsäter, ledamot RPO hjärt- och kärlsjukdomar, överläkare, professor, Lunds universitet
Mats Börjesson, ordförande NPO Levnadsvanor, professor, överläkare, Sahlgrenska akademin

10.50-11.00 Paus

11.00-12.00 Primärprevention psykisk hälsa: Hälsoekonomisk evidens av tidiga insatser för barn och ungdomar med syfte att förebygga psykisk ohälsa
Sekundärprevention komplikationer: Rökstopp inför operation
Primärprevention hjärtkärlsjukdom och förtida död: Västerbottens hälsoundersökningar
Inna Feldman, seniorforskare, docent i hälsoekonomi, Uppsala universitet
Lars Weinehall, senior professor i allmän medicin och epidemiologi, Umeå universitet

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13-20 Etiska perspektiv
Inger Torpenberg, sakkunnig etik och folkhälsa Svensk sjuksköterskeförening

13.20-13.40 Prevention i ett samhälls- och befolkningsperspektiv
Sofia Lindstrand, specialistläkare i Socialmedicin, Region Östergötland

13.40-13.55 Paus

13.55-14.30 Vem ska göra vad i primärvårdens preventiva arbete, idag och i framtiden? Hur breddar vi laget?
Anna Sarkadi, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP; Uppsala universitet
Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin
Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Region
Carolina Svensson, processledare Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
Cecilia Berg, fysioterapeut, akademiskt primärvårdscentrum (APC), Region Stockholm

14.30 Paneldiskussion
Alla föreläsare som är kvar samt Martin Nilsson, adjungerad ledamot i SLS kommitté för prevention och folkhälsa, Christina Dahlström från Reumatikerförbundet

15.00 Tack för idag!

Anmälan